Välj en sida

Vi på S&M Betongsågning Sanering AB har gedigen erfarenhet i håltagningsbranschen och ser till att alltid hålla en öppen och nära kontakt med våra kunder. Vi har alla mångårig erfarenhet av håltagning, slipning, rivning och sanering och innehar alla de tillstånd som krävs för att få utföra jobb inom dessa områden på ett professionellt sätt.